zachmurzenie duże
wtorek
Apel Wójta Gminy Kruszyna
25 sierpnia 2021 r. | 11:27
1

Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka skierowała apel do mieszkańców gminy Kruszyna w sprawie wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących strategii rozwoju gminy Kruszyna na lata 2021 - 2027. Jak wszyscy widzą, w ostatnich latach gmina przestała się rozwijać w sposób, który zadowoliłby mieszkańców. W związku z powyższym, wójt przygotowała formularz, który ma ułatwić "władzy" podjąć odpowiednie kroki w jakim kierunku ma podążać gmina.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kruszyna.

Strategia rozwoju Gminy to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, który pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie: co władze samorządowe powinny zrobić, aby Gmina Kruszyna mogła lepiej funkcjonować i rozwijać się w przyszłości.

Aby dokument ten odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby i aspiracje danej społeczności, musi uwzględniać również sugestie i uwagi mieszkańców naszej gminy jak i pozostałych interesariuszy których dotyczy.

W chwili obecnej przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Strategii Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027 (wraz z formularzem do zgłaszania uwag).  Projekt strategii wraz z diagnozą społeczno – gospodarczą i przestrzenną Gminy zawiera między innymi, scenariusze rozwoju Gminy, jej wizję oraz misję, cele strategiczne, kierunki działań oraz konkretne projekty inwestycyjne w określonej perspektywie czasowej. Przedkładany dokument strategii obejmuje okres obowiązywania nowego budżetu Unii Europejskiej zgodnie z perspektywą finansową na lata 2021 -2027.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027 (wraz z formularzem do zgłaszania uwag) jest umieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Kruszyna a w wersji papierowej wyłożony do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy Kruszyna, ul. Kmicica 5 (pokój nr 1).

Uzupełniony i podpisany formularz można przesyłać na adres e-mail: ug@kruszyna.pl lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kruszyna w godzinach pracy urzędu do dnia 1 października 2021r.

Formularze niepodpisane lub wypełnione nieczytelnie, jak również niezawierające uzasadnienia nie będą brane pod uwagę.

Spotkanie konsultacyjne w trybie stacjonarnym z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Kruszyna oraz pozostałymi interesariuszami odbędzie się we wrześniu. O dokładnym terminie  poinformujemy odrębnie.

Zachęcam do zgłaszania własnych uwag i sugestii na dołączonym formularzu oraz bezpośrednio na spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy.

Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna

 Jedna odpowiedź do “Apel Wójta Gminy Kruszyna”

  1. peacemeaker . pisze:

    teraz wiem dlaczego wszystkie wjazdy do wsi zostały rozkopane , może nikt nie dojedzie 🙂 ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *