bezchmurnie
11°
11°
wtorek
Ruszyły konsultacje w sprawie śmieci
11 maja 2020 r. | 12:51
0

Urząd Gminy Kruszyna rozpoczął konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Wszelkie uwagi możecie zgłaszać do 17 maja 2020 roku.

Szczegóły w plikach poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Załączniki:
Zarządzenie w sprawie konsultacji
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Formularz wyrażenia opiniiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *