zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Sesja absolutoryjna Rady Gminy Kruszyna
18 czerwca 2018 r. | 09:58
2

Już w środę 20 czerwca w w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni będą głosować w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kruszyna.

Początek o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
8. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
- przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2017 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
- opinia RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
- przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy.
9. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2017rok.
10. Wprowadzenie zmiany do uchwały dotyczącej udzielania pożyczki dla OSP Jacków.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kruszyna.2 odpowiedzi na “Sesja absolutoryjna Rady Gminy Kruszyna”

  1. Ktoś ważny pisze:

    Klakierzy wójta zagłosują jak ona chce.

    3
    3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *