bezchmurnie
23°
23°
wtorek
Jest przetarg na remont drogi Kruszyna – Bogusławice – A1
22 lutego 2023 r. | 12:07
0

Tylko do jutra można składać oferty w przetargu na modernizację drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie modernizacji drogi gminnej relacji KruszynaBogusławice-A1 oraz modernizacji drogi gminnej w miejscowości Lgota Mała.
2. Drogi gminne objęte pracami:
a) nr 694001S w miejscowości Kruszyna i Bogusławice, na odcinku o długości ok. 2,5 km;
b) nr 694334S i nr 694552S w miejscowości Lgota Mała, na odcinku o długości ok. 0,4 km.
3. Zakres robót w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) w odniesieniu do drogi Kruszyna-Bogusławice-A1:
-roboty przygotowawcze;
-rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz elementów infrastruktury drogowej;
-roboty ziemne;
-korekty wysokościowe elementów infrastruktury;
-wykonanie i montaż elementów odwodnienia (rowy kryte, drenaże, wpusty uliczne);
-odtworzenie oraz oczyszczenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem i umocnieniem skarp;
-wymianę przepustów gospodarczych wraz z umocnieniem skarp;
-wykonanie warstw podbudowy z kruszywa (w tym stabilizacji podłoża);
-wykonanie obramowania jezdni, chodników i zjazdów;
-wykonanie nawierzchni jezdni i rozjazdów z AC;
-wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów (w tym dojść do furtek) z kostki betonowej;
-wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa;
-montaż oznakowania pionowego;
-wykonanie oznakowania poziomego;
-roboty wykończeniowe.
b) w odniesieniu do drogi w miejscowości Lgota Mała:
-roboty przygotowawcze;
-roboty rozbiórkowe;
-roboty ziemne;
-korekty wysokościowe elementów infrastruktury;
-oczyszczenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp;
-wykonanie warstw podbudowy z kruszywa;
-wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
-wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa;
-montaż oznakowania pionowego;
-wykonanie oznakowania poziomego;
-roboty wykończeniowe.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *