zachmurzenie duże
wtorek
WODKAN Zgierz
Podłączajcie się do kanalizacji
16 sierpnia 2019 r. | 10:35
0

Urząd Gminy Kruszyna poinformował, że w związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyna – ETAP II, nieruchomości znajdujące się przy ul. Ogrodowej, części ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Ogrodową w kierunku kościoła), ul. Północnej (od skrzyżowania z ul. Pocztową w kierunku ul. Niepodległości), ul. Niepodległości, ul. Polnej i ul. Poprzecznej mogą już zostać podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Przyłącze powinno prowadzić bezpośrednio z budynku do studzienki kanalizacyjnej posadowionej na nieruchomości. Do wykonania przyłącza należy zastosować rurę kanalizacyjną PCV o średnicy 160 mm (w uzasadnionych przypadkach można zastosować mniejszą średnicę). Do sieci kanalizacyjnej nie należy odprowadzać wód opadowych.

Jednocześnie zobowiązuje się inwestora do zgłoszenia w Urzędzie Gminy przyłącza do odbioru technicznego, bezpośrednio po jego wykonaniu, lecz przed zasypaniem wykopu.

Telefon kontaktowy: 343202003 wew. 23, 41.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *