zachmurzenie umiarkowane
wtorek
fot. SP w Lgocie Małej
Uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia Henryka Drzazgi Szkole Podstawowej w Lgocie Małej
21 października 2020 r. | 11:40
0

Szkoła w Lgocie Małej już od dłuższego czasu nosiła się z zamiarem nadania imienia i uzyskania prawa posiadania sztandaru. Patron szkoły, Sztandar to bardzo ważne symbole w procesie nauczania. Wykształcony szacunek do symboli danej szkoły przekłada się na uszanowanie symboli narodowych.

Procedurę nadania imienia społeczność szkoły podjęła już w ubiegłym roku. Wybór patrona musi być poprzedzony wieloma konsultacjami z radą rodziców, gronem pedagogicznym, a przede wszystkim z uczniami. W przypadku Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej od samego początku i przy akceptacji wszystkich grup społecznych kandydatem na patrona wskazany został Henryk Drzazga. To postać bardzo zasłużona dla lokalnej społeczności. Henryk Drzazga to przede wszystkim człowiek, który doprowadził do powstania budynku w dużej części przy udziale czynu społecznego. Był także nauczycielem i pierwszym kierownikiem placówki. Uwielbiał pracować z dziećmi, był oddany sprawie i miejscowości. Oprócz działalności szkolonej poczynił intensywne starania o zelektryfikowania Lgoty Małej i Teklinowa. Henryk Drzazga to wyjątkowa osobowość dla mieszkańców Lgoty.

Zgodnie z litera prawa imię szkole nadaje rada gminy w drodze uchwały. W maju br. do Przewodniczącego Rady Gminy Kruszyna wpłynął wniosek Dyrekcji Szkoły o nadanie imienia Henryka Drzazgi Szkole Podstawowej w Lgocie Małej. W dniu 1 lipca 2020 roku Rada Gminy Kruszyna podjęła w tej sprawie jednogłośnie uchwałę nr XVI/131/2020 z mocą obowiązującą od 1.09.2020. Społeczność szkolna chciała oprócz patrona posiadać również sztandar. Rozpoczęło się więc gromadzenie środków finansowych z różnych źródeł na zakup tego pięknego symbolu przynależności do tej placówki oświatowej.

14 października 2020, nie przypadkowo, w Dzień Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia Henryka Drzazgi Szkole Podstawowej w Lgocie Małej.

Niestety z powodu stanu epidemicznego w kraju impreza miała charakter zamknięty. /UG Niegowa/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *