zachmurzenie małe
16°
16°
sobota
Zapraszamy na rajd po gminie Kruszyna
08 lipca 2022 r. | 11:31
0

23 lipca w Kruszynie organizowany jest rajd rowerowy na trasie Kruszyna - Łęg. Uczestnicy przejadą łącznie ok. 40 km. Organizatorem rajdu jest Wójt Gminy Kruszyna.

regulamin:

1. Organizator:
Wójt Gminy Kruszyna.

2. Cel:
Celem rajdu jest popularyzacja aktywnych form rekreacji ruchowej wśród
mieszkańców gminy Kruszyna. Integracja środowiska poprzez sport.

3. Termin i miejsce:
Rajd odbędzie się 23 lipca 2022 r. Start godz. 13.00 przy placu targowym
Kruszyna ul. Kmicica. Trasa rajdu przebiegać będzie: Kruszyna – Jamno –
Kuźnica - Ważne Młyny – Łęg. Długość trasy wynosi ok. 40 km.

4. Uczestnictwo:
Chęć uczestnictwa w rajdzie należy zgłosić do organizatora (patrz punkt 5)
Wpisowe wynosi 10 zł. Kwotę należy uiścić wraz z dokonaniem zapisu na rajd.

5. Zapisy:
Na rajd zapisywać można się pod nr tel.: 34/3202003 (w godz. 8.00-15.00),
pod adresem e-mail: ug@kruszyna.pl (podając swoje imię, nazwisko oraz
wiek) lub w dniu rajdu na 30 min przed rozpoczęciem imprezy.

6. Warunki uczestnictwa:
- W związku z poruszaniem się po drodze należy bezwzględnie przestrzegać
przepisów ruchu drogowego, nie ścigać się i zachowywać ostrożność,
- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
- każdy uczestnik przed rajdem powinien sprawdzić stan techniczny swojego
roweru,
- Każdy uczestnik powinien posiadać ważną kartę rowerową, lub inny
dokument, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności
poruszania się po drogach,
- Jadąc w kolumnie należy zachować bezpieczną odległość między rowerami,
- Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu oraz
obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora,
- Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody,
wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub zepsute
podczas imprezy.

7. Organizator zapewnia:
- przewodnika rajdu,
- pomoc techniczną,
- gorący posiłek na zakończenie rajdu,
- wodę mineralną,
- dobrą zabawę.
Sto pierwszych zapisanych osób otrzyma pamiątkowy gadżet

8. Uwagi końcowe:
- Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do rajdu osób które
stwarzają zagrożenie, bądź są pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *