bezchmurnie
18°
18°
czwartek
Lapy.pl
Będą wydać żywność dla mieszkańców
26 września 2022 r. | 12:36
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) wydawana będzie w budynku OSP w Jackowie, ul. Strażacka 7, w godz. od 8.00 do 14.00 w dniu 30 września 2022 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których kryterium dochodowe określone w tej ustawie nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

Ponad to świadczeniobiorcy pomocy w ramach działań PO PŻ mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

 

Więcej informacji pod nr tel. 664 314 404 lub 34 387 29 87, bądź w siedzibie GOPS Kruszyna.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *