zachmurzenie duże
poniedziałek
Biedna Wójt. Nie poszła na urlop i dostał ponad 13 tys. zł
22 sierpnia 2018 r. | 11:59
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zarzuciła sekretarz gminy Małgorzacie Wierzbickiej, że nie dba o swojego pracodawcę - Jadwigę Zawadzką. Wierzbicka nie wysłała Zawadzkiej na urlop, przez co biedna Wójt dłużej pracowała na rzecz gminy, dzięki czemu za lata 2012-2013 gmina musiała jej wypłacić 13.173,30 zł ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Poniżej komentarz RIO w tej sprawie:

W latach 2013 - 2014 zaniechano udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego p. Jadwidze Zawadzkiej – Wójtowi Gminy Kruszyna, w liczbie 9 dni za rok 2012 r. w terminie do dnia 30 września 2013 r., oraz w liczbie 26 dni za rok 2013 r. w terminie do dnia 30 września 2014 r., co było niezgodne z art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Stosownie do w. przepisu, urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należało pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W związku z upływem w 2014 r. kadencji Wójta Gminy Kruszyna wypłacono w dniu 8 grudnia 2014 r. p. Jadwidze Zawadzkiej – Wójtowi Gminy Kruszyna, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w ilości 35 dni, przysługujący za lata 2012 - 2013 w łącznej kwocie 13.173,30 zł brutto.

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Kruszyna wykonywała p. Małgorzata Wierzbicka – Sekretarz Gminy Kruszyna

Wniosek nr 5
Zapewnić prawidłowe udzielanie urlopów pracownikom Urzędu Gminy Kruszyna zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *