zachmurzenie duże
-2°
-2°
piątek
Czy radni wezmą pożyczkę na OZE? W środę sesja!
10 maja 2018 r. | 08:05
5

W środę 16 maja w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni zdecydują o zaciągnięciu pożyczki z WFOŚIGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016- 2022 - Etap I: rok 2018".

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
4. Zaprezentowanie stanu wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność stowarzyszenia "Razem na wyżyny" na lata 2016-2023.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta.
6. Interpelacje i wolne wnioski.
7. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku.
8. Uchylenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna.
9. Uchwalenie zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016- 2022 - Etap I: rok 2018".
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 marca 2018 r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie podziału powiatu częstochowskiego na okręgi wyborcze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
16. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie.
17. Ocena zasobów pomocy społecznej.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kruszyna.5 odpowiedzi na “Czy radni wezmą pożyczkę na OZE? W środę sesja!”

 1. Gabriel Zasępa pisze:

  Czy na sesje może przyjść każdy mieszkaniec?

 2. Kowalska pisze:

  Każdy ma prawo przyjść i się przysłuchiwać

 3. Ala pisze:

  Może warto było odwiedzać takie Sesje wtedy nie było by, że “ja tak nie glosowałem/am …” i nie było by “gwiazdrostwa Radnych”

  1
  2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *