zachmurzenie małe
12°
12°
sobota
Gmina dofinansuje parafię w Kruszynie
30 sierpnia 2023 r. | 08:11
0

Dziś o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kruszyna odbędzie się sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni podejmą uchwąłę w sprawie dofinasowania Parafii pod wezwaniem Świętego Macieja Apostoła w Kruszynie.

porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
Powołanie zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych.
Wprowadzenia zmiany do uchwały określającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.
Określenie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Kruszyna – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Przyznanie dotacji celowej dla Parafii pod wezwaniem Świętego Macieja Apostoła w Kruszynie – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Kruszyna.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *