zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
niedziela
fot. Gminne Przedszkole w Kruszynie
Jest podwyżka za dodatkowe godziny spędzone w przedszkolu
12 sierpnia 2022 r. | 11:32
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kruszyna, radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna.

W uchwale czytamy:
Ustala się czas na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opiekę w prowadzonych przez Gminę Kruszyna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – w wymiarze 5 godzin dziennie.

Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – w wysokości 1,14 zł za każdą godzinę przekraczającą wymiar zajęć.

Zwalnia się częściowo z opłaty o której mowa w § 2 rodziców/ prawnych opiekunów za drugie i kolejne dziecko w rodzinie będące rodzeństwem oraz uczęszczające do tego samego przedszkola – w wysokości 50%.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *