zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Kolejne uwagi RIO do pracy skarbnika
16 lipca 2018 r. | 12:37
5

Uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczyły również gospodarki nieruchomościami. RIO wykazało, że w kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z za IV kwartał 2014 r., 2015 r., 2016 r. oraz I i II kwartał 2017 r. w części A – Zobowiązania według tytułów dłużnych, nie wykazano zobowiązań wynikających z umowy nr UM20/D003001254/000229796 z dnia 30 grudnia 2014 r. sprzedaży na raty (37 rat) na kwotę 1.992,60 zł. Umowa dotyczyła zakupu przez Gminę Kruszyna urządzenia „Acer Switch 2 + router LTE”.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), podstawą sporządzenia m.in. sprawozdania Rb-Z są: ewidencja księgowa jednostki, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 9 do ww. rozporządzenia, w układzie przedmiotowym w sprawozdaniu Rb-Z prezentowane są zobowiązania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767), wynikające z kredytów i pożyczek - rozumianych jako zobowiązania wynikające m. in. z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż na raty).

Zadania w zakresie przygotowania danych do sprawozdań w zakresie operacji finansowych należały do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewelina Kokot – Skarbnik Gminy Kruszyna.

Wniosek nr 3
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego w zakresie prawidłowego ustalania zobowiązań z tytułu umów sprzedaży, które zostały rozłożone na raty w celu prawidłowego ich wykazania w sprawozdaniu Rb-Z, stosownie do § 2 ust. 2, § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 9 do ww. rozporządzenia, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).5 odpowiedzi na “Kolejne uwagi RIO do pracy skarbnika”

 1. Kowalska pisze:

  Pan Redaktor się zapętlił 🙂
  http://gminakruszyna.pl/wiadomosci/uwagi-rio-do-pracy-skarbnika-gminy-kruszyna/
  A tak ogólnie, to żadna sensacja, protokół od grudnia wisi na stronie RIO
  http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2722&bar_id=6001

 2. Ktoś ważny pisze:

  Do zwolnienia!

 3. john pisze:

  Nie myli się ten, kto nic nie robi…

  2
  2
 4. Mieszkaniec gminy pisze:

  Uwagi RIO były, są i będą w przyszłości dotyczyły każdej jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ kontrolujący muszą mieć jakąś pożywkę, aby funkcjonować w tym organie.Kruszyna nie jest pierwszą, ani też ostatnią gmina ,gdzie tego typu uwagi, dotyczące funkcjonowania samorządu, da się zauważyć. Mając jednak na uwadze skomplikowaną materię prawną w tym kraju, nie trudno o drobne incydenty.Czego przykładem jest Nasza Gmina.Ponoć nie myli się ten, kto nic nie robi.
  Ale ja z innej beczki.Z wielką uwagą przeczytałem wywiad, jaki został przeprowadzony z Naszą Panią Wójt w dniu 26 czerwca 2018 roku.Polecam wszystkim, aby przeczytali, jakie działania podjęła Pani Wójt Zawadzka wraz z Radą Gminy, aby wszystkim żyło się w miarę komfortowo i bezpiecznie.Wywiad dostępny jest na stronie internetowej Gminy Kruszyna, w zakładce “Aktualności” .Proszę zauważyć, że przy tak małym budżecie, jakim dysponuje nasza Gmina, można było wspólnymi siłami zrobić i tak wiele dobrego dla naszej wspólnoty samorządowej.Można powiedzieć zawsze, że można było zrobić więcej i lepiej.Tak, Szanowni Państwo, to prawda.Jednak doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wszystko opiera się na finansach publicznych.Im środków finansowych jest dostatecznie dużo, tym można więcej zrobić dla społeczności lokalnej.Bardzo doceniam to, co dotychczas dla Nas zrobiły władze Naszego samorządu.W pełni zgadzam się z zapewnieniami, że należy dalej sumiennie pracować, aby wszystkim nam żyło się coraz lepiej.Tutaj potrzebna jest powszechna akceptacja oraz wsparcie Nas wszystkich, mieszkańców Gminy dla Wojta Gminy oraz poszczególnych Radnych..Najważniejsze jest to, że ludziom odpowiadającym za Naszą egzystencję, chce się pracować (mogę pokusić się ze stwierdzeniem), z poświęceniem. Zyczeniem Mieszkańców Gminy jest, aby władze gminy dołożyły jeszcze więcej starań i pozyskiwały jeszcze więcej środków finansowych na rozbudowę infrastruktury gminnej.Dopóki się da, należy wykazać się determinacją i ściągać do Nas jak najwięcej pieniędzy unijnych, czy też z funduszy strukturalnych wewnętrznych.Warunkiem koniecznym jest skanalizowanie 100 procent gminy.Nie ma co do tego żadnych większych obaw, poza funduszami unijnymi.Ale jestem dobrej myśli i wiem, że władze samorządowe uczynią wszystko, aby tylko gminę Kruszynę upiększać.
  Życzę powodzenia w tym zakresie.Ja. moi Najbliżsi z pewnością w nadchodzących wyborach samorządowych nie oddadzą swój głos na Panią Wójt Zawadzką.Jestem przekonany, że swoją dotychczasową postawą w pełni nie zasługuje, aby w dalszym ciągu powierzyć w jej ręce Nasze codzienne sprawy.

  3
  2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *