zachmurzenie duże
-7°
-7°
poniedziałek
Dziś sesja w sprawie budynku OSP Kruszyna
27 marca 2019 r. | 08:47
1

Dziś o godz. 9:00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni będą podejmować uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej dotyczącego przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Kruszynie przy ul. Strażackiej 2.

Sesję można śledzić "na żywo" TUTAJ.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Sprawozdanie z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Kruszyna na 2019 rok referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – P. Zbigniew Zasępa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej dotyczącego przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Kruszynie przy ul. Strażackiej 2 – referuje Radca Prawny P. Janusz Recha.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
10. Wprowadzenie zmian do budżetu – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
11. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
13. Ustanowienie programu osłonowego w zakresie dożywiania – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie za 2018 rok – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
15. Informacja w sprawie realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
16. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
17. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Kruszyna.Jedna odpowiedź do “Dziś sesja w sprawie budynku OSP Kruszyna”

  1. Mieszkaniec pisze:

    A kiedy bedzie sesja w sprawie remontu dróg? Niektore drogi dojazdowe w niektorych miejscowosciach nie dlugo sie całkiem zawala masakra wstyd!!!!

    2
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *