zachmurzenie małe
12°
12°
piątek
Gmina sprzedała nieruchomość z naruszeniem prawa?
01 sierpnia 2018 r. | 10:31
0

Czwarty wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczył sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminy. Chodzi o sprzedaż z 2014 roku, w obrębie Kruszyna, działka nr 443/8 o pow. 0,0124 ha w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, pomimo że Gmina jako sprzedający nie wykazała, że nieruchomość ta nie mogła zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Ponadto, działka 443/8 przylegała do co najmniej dwóch nieruchomości, którym dawała możliwość poprawy zagospodarowania. Powyższym naruszono art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), zgodnie z którym nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia są nieruchomości lub ich części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

W protokole z uzgodnień sporządzonym dnia 26 maja 2014 r. zawarto zapis, że działka nie może być zagospodarowana jako odrębna samodzielna nieruchomość z uwagi na jej wielkość i kształt oraz brak dostępu do drogi publicznej. Na mapie z projektem podziału sporządzonej dnia 28 grudnia 2013 r. zaznaczono, że przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Zadania związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych wykonywał Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych i gospodarki gruntami. Nadzór w tym zakresie sprawował Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Wniosek nr 4
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Kruszyna w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *