zachmurzenie małe
12°
12°
sobota
W poniedziałek radni podniosą podatki
04 listopada 2022 r. | 12:01
0

W poniedziałek 7 listopada o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kruszyna odbędzie się sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni podniosą podatki na 2023 rok.

Szykują się spore podwyżki.

porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2023– referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
Wprowadzenie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli – referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
Uchwalenie wysokości stawek podatków – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kruszyna na 2022 rok– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kruszyna za poprzedni rok szkolny – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
Analiza oświadczeń majątkowych.
Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kruszyna.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *