zachmurzenie duże
niedziela
MWM Brzesko
Nowe stawki za śmieci w gminie Kruszyna
05 stycznia 2022 r. | 11:29
0

Urząd Gminy Kruszyna poinformował oficjalnie o nowych stawkach za śmieci. Od 1 stycznia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 33,00 zł miesięcznie od mieszkańca, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, wynosi 66,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ponadto, mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, wykazanego w deklaracji. Warunkiem uzyskania powyższego zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Jednakże w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył, że bioodpady powstałe na terenie jego nieruchomości będą kompostowane w kompostowniku, a nie posiada takiego kompostownika lub nie zagospodarowuje w nim bioodpadów, bądź uniemożliwi upoważnionemu pracownikowi dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, utraci prawo do zwolnienia. Informujemy jednocześnie, że kompostowanie bioodpadów nie jest obowiązkowe, wobec czego mieszkańcy niedeklarujący kompostowania na własnej posesji, nadal mogą wystawiać te odpady do odbioru w worku brązowym z napisem „BIO”.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *