zachmurzenie duże
niedziela
MWM Brzesko
Od dziś nowe stawki za śmieci!
01 marca 2021 r. | 11:53
2

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/167/2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kruszyna, od 01.03.2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  w sposób selektywny wynosi 52,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Nie uległy zmianie terminy płatności. Zgodnie z uchwałą nr VII/43/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata będzie wnoszona przez właścicieli nieruchomości w następujących terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku,

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 30 września danego roku,

4) za IV kwartał 31 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Od 1 marca 2021 r. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, wykazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunkiem uzyskania powyższego zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Jednakże w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył, że bioodpady powstałe na terenie jego nieruchomości będą kompostowane w kompostowniku, a nie posiada takiego kompostownika lub nie zagospodarowuje w nim bioodpadów, bądź uniemożliwi upoważnionemu pracownikowi dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, utraci prawo do zwolnienia. Informujemy jednocześnie, że kompostowanie bioodpadów nie jest obowiązkowe, wobec czego mieszkańcy niedeklarujący kompostowania na własnej posesji, nadal mogą wystawiać te odpady do odbioru w worku brązowym z napisem „BIO”. /UG Kruszyna/2 odpowiedzi na “Od dziś nowe stawki za śmieci!”

  1. Mimi pisze:

    Po raz kolejny ktoś robi z nas śmieci. Nikt nie ma obowiązku płacić wyższej stawki. Każdy kto otrzyma i podpisze że zapoznał się z podwyżka niech płaci ,ale z tego co wiem gmina nie wystosowała takich pism do mieszkańców. Dużo starszych osób nie korzysta z internetu i nie ma o tym pojęcia. A nawet jeśli dostaniemy info na papierze to obowiązuje od nowego miesiąca rozliczeniowego a nie że dostanę papier w połowie marca i za marzec mam płacić. Ludzie obudźcie się.

    9
    1
  2. Monika pisze:

    Gdzie można pobrać deklarację z zwolnienia opłat za odpady biodegradowalne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *