zachmurzenie duże
-2°
-2°
piątek
Lapy.pl
Paczki żywnościowe dla potrzebujących
23 marca 2018 r. | 14:33
0

11 kwietnia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury nr 14, w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje, że w godzinach od 08.00 do 14.00 będą wydawane paczki żywnościowe.

Pomoc żywnościowa kierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryterium dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych itp. osób których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego wynoszącego 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby/rodziny które, chcą skorzystać z tej formy pomocy zobowiązane są do złożenia wniosku (druki do pobrania w GOPS Kruszyna - pokój nr 9) i kompletu dokumentów potwierdzających aktualną sytuację rodzinną i dochodową do 02-03-2018 r. i do 06-04-2018 r. (Dotyczy osób, które jeszcze nie pobierały żywności w listopadzie i grudniu 2017 r.).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 34 320 20 03 wew. 32, 33 i 38 lub w siedzibie GOPS Kruszyna.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *