zachmurzenie małe
16°
16°
sobota
Google Street View
Poza kolejką do lekarza
04 lipca 2018 r. | 11:49
0

1 lipca weszły nowe ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na zabezpieczenie potrzeb tych mieszkańców Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył spore środki: zwiększył swój plan finansowy o dodatkowe 1 509 918 zł. Pieniądze, które pochodzą ze zwiększonego wpływu składki oraz rezerwy ogólnej, zostaną przeznaczone m. in. na realizację zapisów ustawy tj. wyroby medyczne dla osób niepełnosprawnych, bezlimitową rehabilitację osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez zwiększanie wartości już obowiązujących umów lub zawieranie nowych kontraktów.

Np. na bezlimitową rehabilitację osób niepełnosprawnych zabezpieczono 225 mln zł, z kolei na zaopatrzenie w wyroby medyczne przeznaczono kwotę 138,5 mln zł, która umożliwi realizację prawa do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na te wyroby). Pieniądze trafiły już do oddziałów wojewódzkich NFZ.

Jak to wygląda w naszym województwie? Śląski NFZ zwiększył budżet na refundację wyrobów medycznych o 21 153 000 zł (czyli obecnie 175 634 000 zł), natomiast na rehabilitację leczniczą o 26 929 000 złotych (czyli obecnie wynosi 303 319 000 zł).

21 792 000 zł, które otrzymał Śląski Oddział, zostaną przeznaczone na dodatkowe świadczenia w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki oraz diagnostyki obrazowej (TK i RM) – 11 502 000 zł.

Co także ważne, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.

To oznacza, że:
- placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
- w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
- świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *