zachmurzenie duże
16°
16°
poniedziałek
Pożegnalna sesja radnych oraz Wójt Jadwigi Zawadzkiej
24 kwietnia 2024 r. | 11:00
0

W piątek, 26 kwietnia o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kruszyna odbędzie się ostatnia sesja Rady Gminy Kruszyna w tej kadencji. Będzie to pożegnalna sesja dla wielu radnych oraz dla wójt Jadwigi Zawadzkiej.

porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kruszyna za 2023 rok:
a) debata nad raportem o stanie gminy za 2023 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok:
a) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2023 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
c) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2024 – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Ocena zasobów pomocy społecznej – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *