pochmurnie
-5°
-5°
poniedziałek
Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2020
31 maja 2021 r. | 11:43
0

Wójt Gminy Kruszyna przedstawił Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2020. Jaka jest gmina Kruszyna, wszyscy widzimy. A co na ten temat napisała Wójt? Możecie przeczytać na 47. stronach.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzana będzie debata. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany będzie do złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie takie składać można najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia do debaty są przyjmowane w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *