zachmurzenie duże
niedziela
RIO wykryła problemy w pomniejszaniu wydatków
13 maja 2022 r. | 12:02
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas kontroli w Urzędzie Gminy Kruszyna, miała uwagi do pomniejszenia wydatków o wartość podatku naliczonego VAT.

Osobą odpowiedzialną za tego rodzaju nieprawidłowości była Skarbnika Gminy Kruszyna, Ewelina Kokot.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2018 - 2021 do dnia zakończenia kontroli, dokonywano pomniejszenia wydatków o wartość podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu, poprzez ujmowanie wartości tego podatku po stronie Wn w ewidencji konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”, pomimo braku ustalenia takiej zasady wykonania budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, uchwała budżetowa określa inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W podjętych uchwałach Rady Gminy Kruszyna: Nr XXII/164/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2021, Nr XII/92/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2020, Nr III/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2019 nie ustalono możliwości pomniejszenia wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego.

W polityce rachunkowości Urzędu Gminy Kruszyna przyjętej zarządzeniem Nr RSO.0050.1.63.2020 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 31 grudnia 2020 r. ustalono, że zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na wznowienie wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Urzędu, taki sposób ewidencjonowania podatku VAT przyjęty został od początku odzyskiwania tego podatku, tj. od roku 2011, dzięki temu wydatki budżetowe w danym roku nie są zawyżane o podlegający odliczeniu podatek VAT.

Zadania w zakresie organizacji i prowadzenia rachunkowości jednostki należały do p. Eweliny Kokot – Skarbnika Gminy Kruszyna.

Wniosek nr 6
Zapewnić ujmowanie wydatków budżetowych w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Kruszyna zgodnie z postanowieniami uchwał Rady Gminy Kruszyna, mając na uwadze art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *