pochmurnie
-5°
-5°
poniedziałek
Sesja bardzo wcześnie rano…
06 kwietnia 2022 r. | 06:37
0

Dziś o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Kruszyna odbędzie się sesja Rady Gminy Kruszyna. Dobrze, że przewodniczący rady nie zwołał sesji o godz. 6:00, bowiem któryś z mieszkańców mógłby jeszcze pomyśleć, żeby przyjść na sesję...

porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
Wprowadzenie zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna– referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XXXII/235/2022 Rady Gminy Kruszyna z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2022 – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2021 – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kruszyna.
Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *