pochmurnie
-5°
-5°
poniedziałek
Oddział Gminny Związku OSP RP w Kruszynie
Sprzęt dla OSP z funduszu sprawiedliwości
11 lipca 2018 r. | 10:17
0

W Urzędzie Gminy w Kruszynie odbyło się przekazanie Ochotniczym Stażom Pożarnym z terenu gminy Kruszyna sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Gmina Kruszyna na podstawie złożonego wniosku otrzymała dotację z przeznaczeniem na zakup 4 kompletów zestawów AED oraz 6 szt. noszy płachtowych. Zakupiony zestaw AED zawierał defibrylator w skrzynce Peli, elektrody szkoleniowe oraz klucz pediatryczny pozwalający na ratowanie niemowląt lub dzieci. Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu wyniosła 25997,52 zł. z czego 99% kosztów uregulowało Ministerstwo Sprawiedliwości a 1% Gmina Kruszyna.

Na mocy podpisanych umów z rąk Wójta Gminy Kruszyna każda jednostka OSP otrzymała nosze płachtowe, a zestawy AED dodatkowo trafiły do OSP: Bogusławice, Kruszyna. Lgota Mała, Widzów. /UG Kruszyna/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *