zachmurzenie duże
niedziela
fot. UG Kruszyna
Sukcesy uczennicy Justyny Rygał z Kruszyny
28 czerwca 2021 r. | 08:00
0

Urząd Gminy Kruszyna poinformował, że uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie - Justyna Rygał zdobyła dwa tytuły finalisty w konkursach z języka polskiego.

Uzyskanie tytułu finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych uprawnia do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem maksymalnej ilości punktów (100%) oraz daje pierwszeństwo wyboru szkoły średniej.

Taką właśnie nagrodę będącą efektem ciężkiej pracy, wytrwałości i wiary we własne siły otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie-Justyna Rygał.

Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych przebiegał w kilku etapach: szkolnym, rejonowym, ogólnopolskim. W każdym z tym etapów należało wykazać się wiedzą i umiejętnościami ujętymi w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół podstawowych poszerzonymi o zagadnienia konkursowe. Etap rejonowy i ogólnopolski składał się z części pisemnej (napisanie rozprawki i rozwiązanie testu językowego) oraz części ustnej (umiejętność analizy i interpretacji utworu poetyckiego).

Spośród kilkuset uczestników konkursu w gronie finalistów znalazła się uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie – Justyna Rygał.

Organizatorem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Drugi tytuł finalisty Justyna Rygał uzyskała wWojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Konkurs ten przebiegał również w trzech etapach, w którym oprócz zagadnień znajdujących się w podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego należało wykazać się znajomością dodatkowych tekstów literackich.

Udział w dwóch konkursach wymagał od Justyny wiele pracy, zaangażowania, wytrwałości oraz znajomości dodatkowych dzieł z literatury polskiej i obcej.

Samokształcenie oraz wieloletnie świadome pogłębianie wiedzy poprzez lekturę dodatkowych tekstów literackich przyczyniły się do sukcesu uczennicy.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Justyna Milejska-Cień , UG KruszynaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *