zachmurzenie małe
17°
17°
sobota
Zaszczep swojego psa!
18 listopada 2020 r. | 12:20
0

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U z 2018 r., poz. 1967 z późniejszymi zmianami) psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący

usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

Koszt szczepienia ponosi posiadacz zwierzęcia.

Posiadacz zwierzęcia, który uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z art.85 ust.1a cytowanej powyżej ustawy, podlega karze grzywny.



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *