zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Zwrot podatku akcyzowego
03 lutego 2021 r. | 11:46
0

Urząd Gminy Kruszyna informuje, że każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w  terminach:

– od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

– od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu określonego na 2021 rok.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

W związku z likwidacją KASY w Urzędzie Gminy Kruszyna prosimy o podawanie numerów rachunku bankowego we wniosku, na który będzie dokonywany zwrot podatku akcyzowego. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *